Kontakt

ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice

tel./fax: +32 782 46 99

NIP: 634-28-06-206
Regon: 242852922
KRS 0000405738

ING BANK ŚLĄSKI S.A nr 87 1050 1230 1000 0090 9461 5409
SANTANDER BANK POLSKA S.A. nr konta: 46 1090 0088 0000 0001 4171 2116

Spółkę reprezentuje komplementariusz Hurtownie Polskie spółka z o.o w osobach:

Arkadusz Raczyński - Prezes Zarządu
telefon kontaktowy: 696 471 733 Iwona Komin - asystent Prezesa telefon kontaktowy: 32 782 46 99