Przedsiębiorstwo Hurtownie Polskie  powstało 6 grudnia 2002 roku jako reakcja hurtowni mięsno-wędliniarskich z południowej Polski na agresywna ekspansje zagranicznych sieci handlowych.
Spółka Hurtownie Polskie  jest grupa zakupowo-sprzedażową mającą na celu wyrównanie warunków handlu dla polskich podmiotów gospodarczych.
 Firmy handlowe wchodzące w skład grupy Hurtownie Polskie  w sposób zorganizowany konkurują z dużymi sieciami handlowymi i innymi grupami zakupowymi w Polsce.

W celu uporządkowania, zorganizowania oraz zintensyfikowania dystrybucji produktów mięsno-wędliniarskich przedsiębiorstwo Hurtownie Polskie  zawarło szereg umów z dystrybutorami branży mięsno-wędliniarskiej oraz zakładami przetwórstwa mięsnego. Dystrybutorzy upoważnili Hurtownie Polskie do negocjowania warunków współpracy z zakładami przetwórstwa mięsnego oraz zobowiązali się do stosowania wspólnej polityki handlowej.